ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

1) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΡΑΤΖΗ

2) ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

3) ΤΑΜΙΑΣ: ΦΙΛΙΤΣΑ ΞΕΝΑΚΗ

4) ΜΕΛΟΣ: ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥ.


Εκτύπωση   Email