ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

astrologias

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ

Θεολόγου – Καθηγητού

   Μια από τις πιο δεισιδαίμονες πίστεις και πρακτικές στις σύγχρονες κοινωνίες είναι και το φαινόμενο της αστρολογίας, το οποίο είναι τόσο εδραιωμένο στην ψυχοσύνθεση του σημερινού ανθρώπου, ώστε να αποτελεί τρόπο ζωής, το βάθρο του πνευματικού αποπροσανατολισμού του και τον ευχερέστερο τρόπο πρόσληψης του νεοεποχίτικου αποκρυφισμού. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη να καταδειχτεί η πολύπλευρη απάτη που περιβάλλει αυτό το νοσηρό και επικίνδυνο αποκρυφιστικό μόρφωμα.

Οι «ειδικοί» της αστρολογίας υποστηρίζουν πως οι θέσεις και οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, παίζουν καθοριστικό ρόλο για το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτά καθορίζουν το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, τη νοητική του κατάσταση, τον ψυχικό του κόσμο, τα προτερήματά του και τα ελαττώματά του, τη σωματική του διάπλαση, την υγεία του κλπ. Τα άστρα επίσης αυτά ρυθμίζουν, ολόκληρη τη ζωή του, την καθημερινή του ζωή, την επαγγελματική του σταδιοδρομία, το γάμο του, την ευημερία του ή τη δυστυχία του, την προκοπή του ή τις αποτυχίες του. Η εσωτερική ερμηνεία του κάθε ζωδίου βασίζεται στην αποδοχή ότι το Σύμπαν είναι ένα ζωντανό ον, ο απρόσωπος «θεός» της «Νέας Εποχής», ο οποίος ασυναίσθητα και μαγικά καθορίζει την παγκόσμια νομοτέλεια. Με άλλα λόγια η αγυρτεία της αστρολογίας στηρίζεται σε ειδωλολατρικά και πανθεϊστικά πλαίσια.

Σύμφωνα με τους αστρολόγους τα πάντα καθορίζονται με απόλυτο μοιρολατρικό τρόπο από τα ουράνια σώματα, αφήνοντας ελάχιστα, έως μηδαμινά περιθώρια στον άνθρωπο να διαμορφώσει τη ζωή του και να διαπλάσει την προσωπικότητά του! Έτσι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να «διαβάζει» τα άστρα, μπορεί να «πληροφορηθεί» για την προσωπικότητα του καθενός και να μαντέψει τα μέλλοντα που θα του συμβούν. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει, κατά την αστρολογία, ο καθένας, αλλά λίγοι «χαρισματικοί», οι αστρολόγοι. Για να δώσουν «επισημότητα» και «κύρος» στην αστρολογική τέχνη τους, την συνδέουν (μάλλον την συγχέουν) με την επιστήμη της Αστρονομίας, ώστε γραφικοί τύποι, απίθανα γραΐδια, αγράμματοι ή ολιγογράμματοι αστρολόγοι να παρουσιάζονται και να ομιλούν για αστρονομία!

Για τις ειδωλολατρικές θρησκείες του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος, όπως είναι ο νεοπαγανισμός της «Νέας Εποχής», η φύση και γενικά ο υλικός κόσμος, εκτός από το ότι είναι ο ίδιος ζωντανή ύπαρξη, αποτελεί το κατοικητήριο και το πεδίο δράσεως «μυστικών δυνάμεων», οι οποίες καθορίζουν καταλυτικά τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η πίστη οδήγησε τον πρωτόγονο άνθρωπο να «βρει τρόπους» για να «διαχειριστεί» αυτές τις δυνάμεις και να τις χρησιμοποιήσει είτε για το καλό το δικό του και των οικείων του, είτε για την πρόκληση καταστροφής για τους άλλους. Οι τρόποι της «διαχείρισης» των «μυστικών δυνάμεων της φύσεως» αποτελεί το φαινόμενο της μαγείας. Ένας τέτοιος τρόπος «διαχείρισης» είναι και η αστρολογία, τέχνη απόκρυφη, μαγική και πρωτόγονη!

Ο μυστηριώδης ουράνιος θόλος προξενούσε στον πρωτόγονο άνθρωπο δέος και φόβο, διότι κατάλαβε πως οποιαδήποτε διαταραχή του ουράνιου κόσμου θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα για τον ίδιο και το περιβάλλον του. Έτσι εφεύρε απίθανες μαγικές τελετουργίες προκειμένου να «διασώσει» μέσω αυτών την ουράνια ισορροπία. Επίσης μέσα στην πνευματική του σκοτοδίνη θεώρησε τα ουράνια σώματα θεϊκά όντα, αποδίδοντας σε αυτά λατρεία. Μέσα σε αυτόν τον απίστευτο κυκεώνα γεννήθηκε η αστρολογία, ως μέρος της αστρολατρείας και οι αστρολόγοι ήταν κυρίως οι ίδιοι οι ιερείς των ειδώλων, οι οποίοι μέσω της αστρολογίας ασκούσαν τεράστια επιρροή (προς όφελός τους) στις μάζες. Μάταια πολλοί αρχαίοι σοφοί και επιστήμονες προσπάθησαν να περιθωριοποιήσουν αυτή την αγυρτεία.

Ο Χριστιανισμός απέρριψε εξ’ αρχής την αστρολογία, μαζί με ολόκληρο το σαθρό και δεισιδαίμον ειδωλολατρικό οικοδόμημα. Ο απόστολος Παύλος έγραψε στον Τιμόθεο πως από «βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού» (Α΄Τιμ.4,7). Παραγγέλλει στους χριστιανούς των Κολοσσών, «βλέπετε μη τις υμάς έσται ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν» (Κολ.2,8) και να μην εξαρτώνται «(εκ) των στοιχείων του κόσμου… α εστι πάντα εις φθοράν τη αποχρήσει, κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων» (Κολ.2,20), συμπεριλαμβάνοντας ο μεγάλος απόστολος προφανώς και την αστρολογία της εποχής του. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν την αστρολογία στις πιο επικίνδυνες απόκρυφες μαγικές πρακτικές και την χαρακτήρισαν ως έργο του ανθρωποκτόνου σατανά. Ο Ιππόλυτος Ρώμης, αναιρώντας την αστρολογία, έθεσε το εύλογο ερώτημα: «οι εν τω αυτώ χρόνω γεννηθέντες ου τον αυτόν έζησαν χρόνον, αλλ’ οι μεν λόγου χάριν βασίλευσαν, οι δε εν πέδαις κατεγήρασαν;» και καταλήγει: «ταύτα δε και τα τούτοις όμοια γέλωτός εστι μάλλον άξια και ου σπουδής» (ΒΕΠ, 5, 119). Το πρωτοχριστιανικό κείμενο «Διδαχή των 12 Αποστόλων» προτρέπει: «Τέκνον, μη γίνου οιωνοσκόπος, …εκ γαρ τούτων απάντων ειδωλολατρία γίνεται» (Θ.Η.Ε.,τομ2,στ.420). Ο Μ. Βασίλειος παρατηρεί πως αν το μέλλον μας και τις πράξεις μας όριζαν τα άστρα και τα ζώδια, τότε θα ήταν περιττοί οι νομοθέτες και οι νόμοι τους καθώς και οι δικαστές που τιμωρούν την πονηρία και την αδικία και τιμούν την αρετή (ΕΠΕ,4,240). Άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας που ανατινάχτηκαν στην αστρολογία είναι ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Συνέσιος Κυρήνης, ο Ευστάθιος Αλεξανδρείας, ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός κ.α.

Στους νεώτερους χρόνους η αστρολογία ουδέποτε συνδέθηκε με την επιστήμη και ιδιαίτερα την Αστρονομία, παρ’ όλες τις προσπάθειες των αποκρυφιστών να δώσουν «επιστημονική» επίφαση στην αγυρτεία αυτή. Παράλληλα διεξάγεται αγώνας από τους επιστήμονες να καταδειχθεί ότι οι φυσικές δυνάμεις που ασκούν τα ουράνια σώματα σε μας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να διαμορφώνουν χαρακτήρες, να κανονίζουν μοιρολατρικά τη ζωή μας και να έχουν τη δυνατότητα προβλέψεων για το μέλλον μας. Ο διάσημος αστρονόμος Κέπλερ (1571-1630) έλεγε πως «η αστρονομία έχει νόθον θυγατέρα την αστρολογίαν» (ΘΗΕ,τομ.2,στ.420). Ο διαπρεπής γερμανός αστρονόμος J. Herman έγραψε πως «η αστρολογία δεν στηρίζεται ούτε σε επιστημονικές βάσεις, ούτε στην διαίσθηση, ούτε έχει επαφή με την φύση. Η μέθοδος των αστρολόγων είναι αντιφατική και αντιεπιστημονική. Ακόμη δε τα συμπεράσματα των δεν επαληθεύονται εις την πραγματικότητα» (J. Herman, Das Falsche weltdild, Stuttgart, 1962, σ.76). Η Διεθνής Αστρονομική Εταιρία σε συνέδριό της στη Βόνη της Γερμανίας το 2001 διακήρυξε: «ό, τι επί των ημερών μας τιτλοφορείται αστρολογία, δεν είναι άλλο παρά κράμα δεισιδαιμονιών, αγυρτείας και εμπορίου» (Γερμανού Παρασκευόπουλου Μητρ. Ηλείας, Πλάνες και η Αλήθεια, Αθήνα 2001, σελ.125). Ο αείμνηστος καθηγητής της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δ. Κωστσάκης την χαρακτήρισε ως «υποκατάστατον θρησκείας, εις το οποίον καταφεύγει συνειδητώς ή μη εκείνος όστις δεν συνδέεται βαθύτερον με τον Δημιουργόν του» (Θ.Η.Ε. τομ.2,στ.421). Ο διακεκριμένος επιστήμων και καθηγητής στο Ε.Μ.Π. Α. Δελληγιάννης χαρακτήρισε την αστρολογία ως «ψευδεπιστήμην συνδυάζουσα τας κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και προσπαθούσα επί της υποτιθέμενης επιδράσεως αυτών επί των γηίνων όντων, πραγμάτων και φαινομένων» (Μ.Ε.Ε.,τομ.Ε΄,σελ.928). Ο μεγάλος φιλόσοφος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αείμνηστος Ν. Λούβαρις έγραψε πως η αστρολογία, δεν είναι επιστήμη, και ούτε «απλώς μορφή δεισιδαιμονίας, παρά τα άλλας (δεισιδαιμονίας), αλλ’ αποβαίνει αστρική πραγματικώς θρησκεία, έχουσα ως συνέπειαν την κυριαρχίαν της εις την ειμαρμένην πίστεως» (Μ.Ε.Ε.τομ.Ε΄,σελ.928)! Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Χ. Βάρβογλης έγραψε: «Υπάρχει άραγε επιστημονική βάση στην αστρολογία; Η απάντηση είναι σίγουρα αρνητική, αφού καμία από τις γνωστές δυνάμεις της φυσικής δεν μπορεί να εξηγήσει οποιαδήποτε επίδραση των πλανητών στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, ένα κοντινό σώμα, όπως π.χ. ο γυναικολόγος κατά τη γέννα, εξασκεί στο νεογέννητο μωρό έξι φορές μεγαλύτερη βαρυτική δύναμη από ό, τι ο Άρης! Άλλωστε, αν η αστρολογία ήταν επιστήμη, τότε κάθε μέρα τα ωροσκόπια όλων των αστρολόγων θα συμφωνούσαν μεταξύ τους, αφού υπολογίζονται με τα ίδια δεδομένα» και καταλήγει ο διαπρεπής επιστήμων: «Πολύ λίγοι, δυστυχώς, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η «μόδα» αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη. Είναι φανερό ότι ευνοεί τον σκοταδισμό και ωθεί τους ανθρώπους στη μοιρολατρία, αφού θεωρεί ότι οι πράξεις τους δεν οφείλονται στην ελεύθερη βούληση. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι εξαρχής ορατό: στην αστρολογία πιστεύουν και πολλοί άνθρωποι που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και το μέλλον του τόπου (π.χ., πολιτικοί ή καλλιτέχνες). Η πίστη τους αυτή είναι δυνατόν όχι μόνο να τους οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις, αλλά και να φέρει στα κέντρα λήψης αποφάσεων ανθρώπους έξω από το πολιτικό σύστημα».

Αναμφίβολα οι διάφορες και (αντιφατικές πάντα) προβλέψεις των ωροσκοπίων στηρίζονται στην απάτη, διότι έχουν ως αρχή και βάση να προβάλλουν μελλοντικά γεγονότα που μπορούν να συμβούν στον καθένα, όπως λόγου χάριν «θα αντιμετωπίσετε κάποιο προβλήματα με την εργασία σας» ή «προσέξτε τα οικονομικά σας» ή «προσέξτε την υγεία σας» κλπ! Ακόμη μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα πως γνώριμα σε μας πρόσωπα που «ανήκουν στα ίδια ζώδια» τους χωρίζουν χαώδεις ιδιοσυγκρασίες! Εμφανέστερη είναι η απάτη στη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ωροσκοπίων, διαφορετικών αστρολόγων, ταυτόχρονα συνταγμένων. Όχι μόνον δεν έχουν σύμπτωση προβλέψεων, αλλά κραυγαλέες αντιφάσεις! Ακόμη το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αστρολόγοι μένουν εκτός επικερδών προβλέψεων (π.χ. πρόβλεψη του πρώτου λαχνού λαχείου), επιβεβαιώνει την αγυρτεία της τέχνης των! Πριν λίγο καιρό δολοφονήθηκε στην Αθήνα διάσημος αστρολόγος από πελάτη του, μέσα στο εργαστήριό του. Προφανώς δεν πρόβλεψε ο αστρολόγος τη δολοφονία του και έτσι δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα να την αποφύγει!

Παρ’ όλα αυτά όμως στις μέρες μας έχουμε ασύλληπτη διάδοση, καλλιέργεια και αποδοχή της αστρολογίας, διότι ο σύγχρονος κόσμος της αποστασίας βρίσκεται σαφώς σε ειδωλολατρικό παροξυσμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, όχι μόνο αποδέχεται την αστρολογία, αλλά τελεί υπό κατάσταση εξάρτισης από αυτή. Μέσω των μέσων ενημέρωσης προπαγανδίζεται καταιγιστικά, ώστε η αστρολογία, έγινε πια τρόπος ζωής για χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν προβαίνουν σε καμιά ενέργεια αν δεν συμβουλευτούν πρώτα το «ωροσκόπιό» τους. Πολλοί προγραμματίζουν την γέννηση των παιδιών τους να συμπίπτουν με το ζώδιο που νομίζουν «ευνοϊκό». Ορισμένες γυναίκες προβαίνουν σε καισαρική τομή για να γεννηθεί το παιδί τους ακριβώς την ημερομηνία που τους συμβουλεύουν οι αστρολόγοι. Οι νέοι για το πρώτο πράγμα που ρωτούν στις μεταξύ τους γνωριμίες είναι σε ποιο ζώδιο ανήκουν, για να βεβαιωθούν για την έκβαση της σχέσης τους! Ηγέτες κρατών έχουν στη δούλεψή τους αστρολόγους, τους οποίους συμβουλεύονται για τις πολιτικές τους επιλογές. Να μια από τις αιτίες που η ανθρωπότητα πάει ολοταχώς «κατά διαβόλου»!

Πρωταρχικός στόχος των αγυρτών αστρολόγων είναι το κέρδος. Δίκαια χαρακτηρίζεται η αστρολογία ως τη «βαριά βιομηχανία» της εποχής μας! Χιλιάδες αστρολόγοι «πουλούν» πανάκριβες «προβλέψεις» και πλουτίζουν. Ο δεύτερος και δολιότερος στόχος είναι η αλλοτρίωση του ορθοδόξου χριστιανικού μας φρονήματος, μέσω της αστρολογίας, από συγκεκριμένα αντιχριστιανικά κέντρα. Η πίστη και η εξάρτιση από τα «ζώδια» και τις «κοσμικές δυνάμεις», είναι ο ισχυρός μοχλός εκθεμελίωσης της μακάριας και σωστικής σχέσης μας με το Θεό και της εξάρτισής μας από την αέναη πρόνοιά Του. Σκοπός τους είναι να κλονισθεί η εμπιστοσύνη των πιστών στην Εκκλησία του Χριστού και στην αποκλειστικότητα της σωτηρίας που παρέχει. Η αστρολογία είναι το δολερό θρησκευτικό υποκατάστατο, το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί τον μοναδικό και αναντικατάστατο σωστικό ρόλο της αγίας μας Εκκλησίας.

Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε επίσης την άμεση σχέση (θα λέγαμε σχέση αλληλεξάρτησης) της αγυρτείας της αστρολογίας με το σύγχρονο παγκόσμιο κίνημα του νεοπαγανανιστικού φαινομένου. Τα πάμπολλα αστρολογικά περιοδικά και οι ιστοσελίδες φιλοξενούν συχνά άρθρα γνωστών ηγητόρων (ελλήνων και ξένων) νεοπαγανιστικών ομάδων, καθώς και μακρόσυρτες συνεντεύξεις τους, προβάλλοντας τους στόχους και την πορεία του νεοπαγανιστικού φαινομένου στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Επίσης σε δημοσιεύσεις «αρχαιολατρών» γίνεται λόγος για «ζωδιακούς κύκλους», για «επιδράσεις των ουρανίων σωμάτων στα έμβια όντα», για «αρχαίους φιλοσόφους αστρολόγους», κλπ. Δηλαδή οι «αρχαιολάτρες» όχι μόνο δεν καταδικάζουν την αγυρτεία και την απάτη της αστρολογίας, αλλά την προωθούν, ως μέρος δήθεν της παράδοσής «μας»! Και το χειρότερο: κάποιες από τις νεοπαγανιστικές ομάδες, μαζί με την «αναβίωση της πατρώας θρησκείας», σκοπεύουν να ιδρύσουν και μαντεία, καθώς και ιερατική τάξη μάντεων, ως αναπόσπαστο στοιχείο «λειτουργίας της πατρώας θρησκείας»!!! Ήδη κάποιοι αρθρογράφοι «αρχαιολάτρες» στο διαδίκτυο υπογράφουν ως μάντεις της υπό αναβίωση «πατρώας θρησκείας» !!! (είναι αυτοί οι «φωτεινοί σούπερ έλληνες» που πασχίζουν να μας σώσουν από τον «κακό» Χριστιανισμό, ο οποίος αντιτίθεται στην αγυρτεία της αστρολογίας, της μαντικής και γενικά του μαύρου αποκρυφισμού και της δεισιδαιμονίας)!!! Τρανό και αυταπόδεικτο τεκμήριο ότι έχουν αμφότεροι κοινή (νεοεποχίτικη – αποκρυφιστική) προέλευση και ώθηση! Τρανή επίσης απόδειξη πως η αστρολογία είναι τέκνο της αρχαίας ειδωλολατρίας και συγκεκριμένα της ντόπιας και ξένης χυδαίας λατρείας των άστρων, ως … «θεών»!

Κατόπιν αυτών η όποια ενασχόληση με την αστρολογία (και γενικά τη μαντική αγυρτεία), είναι εντελώς απορριπτέα και καταδικαστέα από τη χριστιανική διδασκαλία, διότι αναιρεί πλήρως την πίστη στο προσωπικό Θεό και την πρόνοιά Του, υποβιβάζοντάς Τον σε «απρόσωπη συμπαντική δύναμη» (κεφαλαιώδης πίστη και αρχή της «Νέας Εποχής»). Προβάλλει και εδραιώνει τον νεοεποχίτικο πανθεϊσμό, αφού στηρίζεται στην αρχή ότι στον κόσμο υπάρχουν «θεϊκές δυνάμεις», οι οποίες ασκούν κυρίαρχη επιρροή στη ζωή των ανθρώπων. Αναιρεί, με τις δοξασίες της περί καρμικής αναγκαιότητας, το θεμελιώδες δόγμα περί του αυτεξουσίου του ανθρώπου, το οποίο δόθηκε στον άνθρωπο από το Δημιουργό του για να είναι ο αποκλειστικός τρόπος πραγματώσεώς του σε θεοειδές πρόσωπο. Καταρρίπτει ολόκληρο το ηθικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού, απορρίπτοντας την έννοια της αμαρτίας, αφού κατά την αστρολογία η μοίρα και τα άστρα έχουν προκαθορίσει τη ζωή του ανθρώπου και άρα για ό, τι κάνει ο ίδιος δεν ευθύνεται αυτός, αλλά το «κάρμα» του. Η μοιρολατρία, μαζί με την αλλόκοτη πίστη στη μετενσάρκωση, την οποία επίσης δέχεται η αστρολογία, απορρίπτουν την έννοια της σωτηρίας και κατά συνέπεια τον Σωτήρα Χριστό.

Η αγία μας Εκκλησία, θεωρεί όλες τις απόκρυφες τέχνες σατανικής εμπνεύσεως και ενεργείας. Οι μάγοι, οι μάντεις, τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι, κλπ, είναι εκούσια όργανα του διαβόλου και η μαντική τέχνασμα των πονηρών πνευμάτων για να παγιδεύουν ανθρώπινα πρόσωπα στην καταστροφική και ολέθρια επήρειά τους. Γι’ αυτό και έχει θεσπίσει αυστηρότατες απαγορεύσεις για όσους ασχολούνται με τις απόκρυφες τέχνες, μια από τις οποίες είναι και η αστρολογία. Δεν επιτρέπεται στον Χριστιανό σε καμιά περίπτωση να ασχολείται με την αστρολογία, ούτε ακόμα και για αστεϊσμό ή περιέργεια, διότι κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της Εκκλησίας, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες! Διότι δε μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση ο υιός του φωτός Χριστιανός με τα θεοσκότεινα και ερεβώδη έργα των γριφωδών μάντεων της αστρολογίας και κάθε μαντικής απάτης και αγυρτείας! Και η πιο μεγάλη ίσως απάτη τους είναι όταν παρουσιάζονται ως «καλοί και ευσεβείς χριστιανοί» με αποκλειστικό σκοπό να αυξάνουν την αφελή πελατεία τους!

Και μόνο η κατάδειξη της μαντικής (με όλες οι μορφές της) ως η χειρότερη μορφή απάτης και αγυρτείας ως ακραία δεισιδαιμονία, από την Εκκλησία του Χριστού, αποτελεί ύψιστη υπηρεσία Αυτής προς την ανθρωπότητα! Δεν είναι τυχαίο ότι η υποκίνηση των φοβερών πρωτοχριστιανικών διωγμών γινόταν κατά κύριο λόγο από αδίστακτα ειδωλολατρικά ιερατεία των μαντείων. Από αυτά τα πιο σκοτεινά άντρα της δεισιδαιμονίας, της αγυρτείας και της απίστευτης εκμετάλλευσης του αρχαίου προχριστιανικού κόσμου, διότι τους έθιγε τα απίστευτα πλούτη που σώρευαν από τους άτυχους ζητητές χρησμών! Δεν είναι επίσης τυχαίο πως η ραγδαία παρακμή της αρχαιοελληνικής θρησκείας άρχισε από τα μαντεία, γεγονός που επεσήμανε πρώτος ο Πλούταρχος (2ος μ. Χ. αιώνας), όντας ο ίδιος ιερέας των Δελφών, στο έργο του «Περί Εκλελοιπότων Χρηστηρίων» δηλαδή, περί εγκαταλειμμένων μαντείων! Εγκαταλειφτήκαν από τους ίδιους τους παγανιστές κάπου τριακόσια χρόνια πριν τα «καταργήσουν» οι «κακοί» χριστιανοί»! Το φως του Χριστού φώτισε και φανέρωσε στους ανθρώπους τα σκοτεινά και άνομα έργα των μάντεων ειδωλολατρών και απάλλαξε τον κόσμο από τις απίστευτες απάτες τους, που βρωμίζουν την αρχαία μας ιστορία και εκθέτουν τον διαχρονικό και αδιάσπαστο Ελληνισμό!

Οφείλουμε λοιπόν, ως Χριστιανοί, να είμαστε προσεκτικοί και να μην δεχόμαστε άκριτα τα «σκύβαλα» του αμαρτωλού κόσμου, όπως είναι η αγυρτεία της αστρολογίας και γενικά της μαντικής. Μέτρο σύγκρισης των πάντων θα πρέπει να είναι για μας η διδασκαλία και η πρακτική της Εκκλησίας μας, ώστε ό, τι δε συμφωνεί με αυτή, να αποβάλλεται ως πνευματικό δηλητήριο και δόλιο τέχνασμα του διαβόλου, το οποίο στήνεται για να μας στερήσει τη σωτηρία και να μας οδηγήσει στον αιώνιο πνευματικό θάνατο. Εμείς οι πιστοί του Χριστού δεν έχουμε (δεν θα πρέπει να έχουμε) ανάγκη από αστρολογικές και άλλες προβλέψεις, διότι το μέλλον μας είναι γνωστό από τη θεία διδασκαλία της Εκκλησίας μας: «ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον… εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν.6,47). Τι να τις κάνουμε τις απατηλές και εφήμερες αστρολογικές «προβλέψεις», όταν έχουμε αυτή, την πιο χαροποιό και αισιόδοξη διαβεβαίωση της ανθρώπινης ιστορίας, από το ίδιο το στόμα του Λυτρωτή μας Χριστού, του σαρκωμένου Θεού μας;


Εκτύπωση   Email