ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α) Ο λόγος για τα ιδιότυπα καινοφανή ιδεοθρησκευτικά «Comics» « ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ»,
εν συνεχεία της σειράς «MATRIX», της γενικής ενότητας «Ζουν ανάμεσά μας»!

Β) Το υπόβαθρο, από θρησκειολογική σκοπιά , των ισχυρισμών του Λ. προέρχεται από τον ευρύτερο εσωτεριστικό, θεοσοφικό και πιο ειδικά, ροδοσταυρικό (ΑΜΟRC) χώρο, με περιεχόμενο τον Γνωστικό μύθο με ποικίλες νεοειδωλολατρκές επιδράσεις. Η διήκουσα ροδοσταυρικής καταγωγής ιδέα είναι η δυνατότητα άμεσης, άνευ «Πίστεως», πρόσβαση στο Θείο(Divine), μέσω της « Γνώσης» του αληθινού εαυτού μας, χωρίς τη μεσολάβηση ιερατείου και Θρησκείας, η οποία δαιμονοποιείται! Βλ. και σημείο ΙΖ παρακάτω.

Γ) Τα επικίνδυνα σημεία , από άποψη ποιμαντικής πρόληψης , που χρειάζονται ειδικής προσοχής, είναι :
1) το «ορθόδοξο» προσωπείο του Λ. ως δυνάμει φορέως αιρετικών ιδεών και επιδράσεων. 2) Ο τρόπος προώθησης του αιρετικού του προφίλ δίκην εμπορικού προϊόντος
πωλούμενου και όχι δωρεάν, άρα ταυτιζόμενου στη συνείδηση του κοινού ως αντικείμενου κάποιας αξίας, διαφημιζόμενο μάλιστα μέσω τηλεπωλήσεων και διαδικτύου.

Δ) Η αντιαιρετική αντιμετώπιση των αιρετικών θέσεων του δεν είναι δύσκολη, όμως καθίσταται απολύτως αναγκαία λόγω της τεράστιας διείσδυσης στα λαϊκά στρώματα και στις συνειδήσεις των ανύποπτων ακροατών αναγνωστών του. Η διείσδυση αυτή με το μετριότερο υπολογισμό τον κατατάσσει στην 1η θέση με 2ους τους Μάρτυρες του Ιεχωβά και 3ους τους Πεντηκοστιανούς, όσον αφορά τις Χριστιανικές κινήσεις. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ο Λ. ΔΕΝ κινείται μόνο στον καθαρά θρησκευτικό χώρο αλλά σαφώς στον πολιτικοθρησκευτικό χώρο, όπως οι περισσότεροι της Νεοειδωλολατρικής-Αρχαιολατρικής φατρίας, σε διασυνδέσεις με την άκρα Δεξιά.

Ε) Για λόγους ευνόητους πρέπει η όποια προσέγγιση μας, να απομονώσει τις κραυγαλέα βλάσφημες, ακραία αιρετικές, αντι-πατερικές-εκκλησιαστικές κακοδοξίες του, από το όποιο πολιτικό τους έρμα!

ΣΤ) Η δομή των υπ όψιν βιβλίων του Λ. όπως και των περισσότερων εκδόσεων του είναι συμπιληματική συρραφή αποσπασμάτων άλλων κλεψίτυπων ή μη βιβλίων βλ. περίπτωση του βιβλίου «Ιστορία της Yoga» εκδόσεις Ορφανίδη).
Τα βιβλία «Το Μαύρο βυζάντιο» 61/62/63/64, με εξαίρεση το τελευταίο, οργανώνονται υπό τη μορφή τυπικού πανεπιστημιακού εγχειριδίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πατρολογίας με πρόλογο, εισαγωγή, παράγραφο ανά ιστορικό ή εκκλησιαστικό πρόσωπο με κάποια σχόλια είτε στο τέλος είτε σε χωριστή παράγραφο, με μία τελική παράγραφο-επωδό, στο τέλος, που τιτλοφορείται σταθερά και μόνιμα: «Εγκλήματα του δείνα προσώπου (συνήθως αυτοκράτορα ή εκκλησιαστικού παράγοντα) κατά των Ελλήνων»!

Ζ) Τα δηλητηριώδη προσωπικά σχόλια του Λ. έχουν σαφώς διακριτά χαρακτηριστικά από τις καθαρώς ιστορικού ή ιστορικοδογματικού χαρακτήρα πληροφορίες που πλαισιώνουν την παρουσίαση των Βυζαντινών ιστορικών προσωπικοτήτων και γεγονότων.

Χωρίς να παραθέσει ούτε μία, μα ούτε μία, πηγή ή παραπομπή, εκτός τα βιβλία του, το «Nag Hammadi» και τον ...Ερμή τον Τρισμέγιστο! ο Λ. διαστρέφει, παρανοεί και υποβαθμίζει ή πολύ στοχευμένα, υπερτονίζει καταστάσεις και γεγονότα, πρόσωπα και ομάδες, λαούς ή οικογένειες και φατρίες, αδιαμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα, πολέμους θεομηνίες, καταστροφές, συνομωσίες, αδήριτες και αδιαμφισβήτητες νομικές και κανονικές αποφάσεις συλλογικών οργάνων, όπως οι οικουμενικές σύνοδοι, προσωπικές και οικογενειακές αστοχίες και αμαρτίες ή αντίθετα, μεγαλόπνοες ή ηθικά μεγαλειώδεις πράξεις βίου και πολιτείας αυτοκρατόρων, στρατιωτικών ,πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων και αρχομένων που σταθμίζουν και ισορροπούν το κοινωνικά ορθό και χρήσιμο με την ακεραιότητα της Ορθοδόξου Πίστεως, πράγμα και γεγονός όχι πάντοτε συμβατό με τις εκάστοτε επιδιώξεις ή κοινωνικές σταθερές της συγκεκριμένης εποχής.

Η) Τελικά τα πρόσωπα και τα γεγονότα στο Βυζάντιο, αντιμετωπίζονται από τον Λ. σαν να ήταν υποχρεωμένα να οδεύσουν σύμφωνα προς τις συνιστώσες του μεταφυσικού πεδίου δράσης της «Λευκής και Μαύρης Αδελφότητος», εντός του ...Λιακοπούλειου, Γνωστικο-καμπαλιστικής υφής και ροδοσταυρο-θεοσοφικής αρχιτεκτονικής, κοσμοειδώλου. Οι ερμηνείες και ερμηνευτικές λογικές των Γνωστικών αιρετικών χριστιανικών ευαγγελίων, μυητικών κειμένων του ερμητικού, νεοπλατωνικού, ελληνιστικού παγανιστικού εσμού και της παλαιάς και νεώτερης εβραϊκής τυπολατρικής ή αποκρυφιστικής παραφιλολογίας, όπως και της μοντέρνας ψευδοεπιστημονικής,»Ὁυφολατρικής» κουλτούρας κυριαρχούν στο μυαλό του «ψευδο-Ορθόδοξου» τηλεκράχτη Δ.Λιακόπουλου και κατεδαφίζουν στην ψυχή του κάθε προτεραιότητα και αυθεντία Ερμηνείας της Βιβλικής παρακαταθήκης από την Ορθόδοξη Ελληνική Πατερική και εξηγητική Παράδοση και Γραμματεία.

Θ) Τα τέσσερα βιβλία που συνθέτουν την εποποιία «το μαύρο βυζάντιο», μάλιστα τη συγκρίνει ο ίδιος, στη σελ.12 του τόμου 61 του «Μαύρου βυζαντίου», με την μοντέρνα τηλεοπτική σειρά εποχής GAME OF THRONES, αρθρώνονται με κορμό την κοσμική διελκυστίνδα «Λευκής και Μαύρης Αδελφότητας», οι οποίες διεκτραγωδούνται στην προηγούμενη σειρά του Λ. «MATRIX» ! Εκεί μαθαίνουμε αναλυτικά και με ..ονόματα, τι είναι και ποιοί, ή μάλλον ποια όντα, αποτελούν τον aπo «Μηχανής θεό» των πεπρωμένων του πλανήτη μας!

Ι) Πληροφορούμεθα λοιπόν ότι είμαστε όλοι «παίκτες» στις «πίστες» ενός παιχνιδιού εικονικής φαντασίας σαν κι αυτά που παίζουν τα παιδιά μας στα tablet, στα laptop και στα κινητά τους που λέγεται Matrix Dominion. H μόνη λέξη που χαρακτηρίζει τα περιεχόμενα των βιβλίων MATRIX είναι ή λέξη ἉΛΛΟΚΟΤΟ»!

ΙΑ) Η εξήγηση της δομής, λοιπόν, του γήϊνου κόσμου μας είναι ένας αλλόκοτος συνδυασμός του Μύθου του πλατωνικού σπηλαίου, ανακατεμένος με ψευδοεπιστημονικές ερμηνείες ή ψήγματα παρακμιακού σκεπτικισμού των παραδεδομένων αξιακών θρησκευτικών προτύπων, και αντικατάστασή τους με αποκρυφιστικούς , παγανιστικούς, γνωστικιστικούς «γραώδεις» μύθους!

ΙΒ) Η κινηματογραφική συνιστώσα του MATRIX DOMINION είναι η ταινία MATRIX και η περί Υπερανθρώπων ηρώων Χολυγουντιανή παραγωγή. Το θρησκειολογικό του πρότυπο είναι το περί του «μαγια», των ινδουϊστικο-βουδιστικών θρησκευμάτων ,δηλαδή η περί εικονικότητας και ψευδαισθητικής φύσεως του κόσμου διδασκαλία.

ΙΓ) Η ψευδοεπιστημονική του βάση είναι η «σφαίρα DYSON», η υπόθεση εργασίας του ρώσου αστροφυσικού Kardaseff, περί της δυνατότητος υπάρξεως ενός τεχνητού συμπαντικού χώρου, τεχνητού προϊόντος ενός εξελιγμένου διαπλανητικού πολιτισμού, ο οποίος έχει καταφέρει έπειτα από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης να τιθασεύσει όλη την παραγόμενη ενέργεια ενός άστρου ή γαλαξία ή συστήματος γαλαξιών, «κλείνοντάς τους» μέσα σε μία «τεχνητή κοίλη σφαίρα», δημιουργώντας ένα τεχνητό μικροσύμπαν! Εξωτερικά η σφαίρα Dyson, μπορεί να καμουφλάρει την ύπαρξή της σε απομακρυσμένους παρατηρητές, ενώ εσωτερικά μπορεί να σφύζει από «γήϊνα όντα» με σώματα-βιοϋπολογιστές επιστημονικής φαντασίας, υποταγμένα στους εξωγήϊνους εξελιγμένους κατασκευαστές τους με ρόλο Θεών!
Πάντως το βασικό στοιχείο ενός τέτοιου άκοσμου «κόσμου» παραμένει ότι πρόκειται για μία τεράστια ψευδαίσθηση! (σελ. 11 Μάτριξ Ντομίνιον1). Μια τέτοια εκλαϊκευμένη θεωρία περί συμπαντικού Μάτριξ, προβάλλει και ο γνωστός έλληνας αστροφυσικός Μάριος Δανέζης, χωρίς όμως τις αλλόκοτες και παράλογες γενικεύσεις και θρησκευτικές διασυνδέσεις που επιχειρεί ο Λ.

IΔ) Με την αλλόκοτη συμπαντική προοπτική του Λ. τα όντα-«θεοί» που δημιούργησαν τον κόσμο είναι προϊόντα μίας ενδοκοσμικής διαδικασίας. Και αυτούς «Κάποιος ανώτερος και παλαιότερος Θεός» τους δημιούργησε! Οπότε καταλήγουμε μοιρολατρικά στο Καμπαλιστικό/ Γνωστικιστικό μοντέλο κόσμου του Λ., στο οποίο οι θεϊκές οντότητες απορρέουν από ανώτερα στάδια ύπαρξης και υποβαθμίζονται σε ανθρώπινα όντα ή τέρατα, αφού ψάχνουν την αποκρυφιστική/ροδοσταυρικη/ινδουϊστική :»Εμπειρία της διεσπασμένης θείας φύσης που εγκλωβίζεται στην ύλη»!!
Θεός→κατώτερος θεός(υιός;)→Παλαιός των ημερών(ελοχίμ)→ισότιμοιΓνωστικοί «αιώνες»,αλλά διαφοροποιημένοι ηθικά ή οντολογικά-«κακοί» ελοχίμ-Νεφελίμ-ΕΛ Ἔλληνες(μέσω γυναικών κατώτερης «ἁνθρώπινης» φύσης→τερατονεφελίμ υπόλοιπες κατώτερες φυλές.
Επιστημονικές πηγές γι όλα αυτά:...NAG HAMMADI (Χηνοβόσκιον) KAI ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ! σελ..7, 8

ΙΕ) Περί προϋπάρξεως ψυχών σελ. 12
Ποια είναι η «πραγματική διδασκαλία του Χριστού «σελ. 12
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που επικαλείται ως «Χριστό» ο Λ. δεν εννοεί τον Ιησού Χριστό ως Πρόσωπο, αλά «κάτι» το οποίο επιφυλάσσει για τον εαυτό του την δυνατότητα να το ορίζει όπως αυτός θέλει!
Ο Χριστός λοιπόν έχει αξία για τον Λιακόπουλο κυρίως για τα λόγια Του! ή την Διδασκαλία Του! Η αγάπη του Χριστού έχει νόημα, όχι ως αγάπη στο Πρόσωπο Του(Ποιός ήταν!). Αλλά στο τι είπε!

ΙΣΤ) Περί Μετεμψυχώσεως σελ. 13.
Μάλιστα ο τρόπος που αρθρώνει τις εκφράσεις του, ο Λ. ,στη σελίδα αυτή είναι χαρακτηριστικός της αλλόκοτης απολογητικής των ιδεών του:

«Υπάρχει Μετεμψύχωση? Όχι είναι η απάντηση!
«Βγάλτε απ το μυαλό σας τις απλουστευμένες θρησκοληψίες»!
«και δεισιδαιμονίες, ο κάθε άνθρωπος έχει τέτοιες εξωπραγματικές για τη δική μας «πραγματικότητα δυνατότητες, που μπορεί να παίζει το παιχνίδι που λέγεται «ζωή» «σε πολλές πίστες, ταυτόχρονα , με καταπληκτική άνεση!
Συμπέρασμα: Η απάντηση είναι ΝΑΙ! η ψυχή διαχειρίζεται πολλά σώματα!

ΙΖ) Αλλες εσωτεριστικές-αποκρυφιστικές μαρτυρίες:
• Η ψυχή=ενεργειακό σώμα σελ.15
• Βιλχελμ Ράϊχ=Οργονική ενέργεια σελ.21
• Θεοί=Εξωγήϊνοι σελ.44.
• Θεός ΩΝ-μη ΩΝ σελ.48. Ενώ ξεκινά με τη σωστή δογματικά δήλωση: «Ο Υιός έφερε στο
φώς τη Δημιουργία», αμέσως δηλώνει, ότι το μηδέν, η ανυπαρξία έχει υπόσταση! Μιλάει για το βασίλειο των Σκιών="όρος θεολογίας" παρμένη από την ίδια ίσως πηγή που εμπνεύστηκε τον Χάρι Πότερ, η Rowling, πάντως όχι Ορθόδοξης!
Στη σελ.27 θολώνει άλλη μια φορά τα νερά αφού ορίζει ένα είδος «Πίστης» μέσω της Γνώσης! Πρόκειται για μία ροδοσταυρικής καταγωγής ιδέα. (πηγή: Τhe Rosicrucian Digest Official Magazine of the Worldwide Rosicrucian Order).Όμως χρειάζεται να επιστρατευτεί
και ένας επιπλέον όρος για να προσδιοριστεί η ..Λιακοπούλειος σκέψη: Αντιστροφοδιαστροφή! Βλ. σελ .26 Τι σημαίνει "Πιστεύω"!
σελ.28-29 Προύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου, η οποία χρειάζεται να «δοκιμαστεί» στον «κακό» εικονικό κόσμο, ΜΑΤΡΙΞ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ, που έχει δημιουργήσει ο διάβολος Σαμαέλ! σελ. 29,30,31,32: "Ανθρωπολογία"...Λιακόπουλου που περιλαμβάνει πολλών ειδών σώματα:Αστρικό, Ενεργειακό, Αιθερικό, Υλικό!
σελ.6 Ο Αρχάγγελος Σαμαέλ πιο δυνατός από τούς "Ἑλοχίμ"!?
σελ.7 Ο ίδιος Αρχάγγελος λέγεται "Γιαλνταμπαώθ", που είναι καθαρά Γνωστική διάκριση (κείμενα Nag Hammadi).
σελ. 7 Τιαμάτ ="Σκιά" από το βασίλειο των Σκιών. βλ. Harry Potter... καμία σχέση με το θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ!
"Τιαμάτ" σημαίνει "Άβυσσος Υδάτων" στα Ασσυροβαβυλωνιακά, απ ΄όπου την δανείστηκε ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, δίκαιος Μωϋσής, για να αποδώσει τον δεύτερο στίχο της Γενέσεως :"...και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αβύσσου..." (πηγή: Παν. Τρεμπέλα Απολογητικαί Μελέται τομ. 1). Η Τιαμάτ-"Πόλεμοι των Θεών"που αναφέρει ο Λ. μας συνδέουν με τον ιδεομυθευτικό χώρο της παραφιλολογίας των εξωγήϊνων Δημιουργών του Ανθρώπου, τους γνωστούς Annunaki, που έκανε διάσημους μαζί με τον εαυτό του ο ρωσοεβραίος αρχαιολόγος Zacharia Sichin, συνοδοιπόρος του Ελβετού σερβιτόρου και πρώτου διδάξαντος Erich von Däniken.

σελ.14 "Παίχτες" στο καρμικό παιχνίδι MATRIX:
1) Ανθρωποι 2)Νεφελίμ(χωρίς ψυχή) 3)Δαίμονες του Σαμαέλ 4)Εξωγἠϊνοι διάφοροι 5) Μπότ (εκ του Ro-bot- РЯВоТЯ-ραμπότα ρωσική λέξη που σημαίνει δουλειά-άνθρωποι χωρίς ψυχή, κάτι σαν τα "Γκοϊμ" των "Σοφών της Σιών", καθαρά Γνωστικιστικής αντίληψης όντα κατώτερης τάξης ικανά μόνο για ρόλους ανεγκέφαλων εργατών!), 6)Λίλιθ Λαμασθού , θηλυκός Ελοχίμ και η επικεφαλής της Λευκής Αδελφότητος, γνωστή "περσόνα" σύνολης της Αποκρυφιστικής παραφιλολογίας, πρώτη σύζυγος του Αδάμ, κατ΄ άλλες πηγές! 6) Η Σκιά Τιαμάτ, που προσωποποιείται, 7)Οι ΕΛ Γαλάζιοι Γίγαντες Νεφελίμ με ενεργειακά σώματα, πρόγονοι των Ελλήνων! 9) Διάφοροι παρείσακτοι Ελοχίμ, που στους "Πολέμους των Θεών" κράτησαν ουδέτεροι στάση 10) Άγγελοι του Θεού...Πάλι καλά!!
σελ.18 Ανθρώπινο Σώμα=Σαβούρα!!!
Ανθρωπολογία του Λιακόπουλου: βλ . σελ. 30 "...κάθε άνθρωπος που έρχεται και γεννιέται σ΄αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, παίρνει ένα σώμα βιολογικό και ενώ είναι ακίνητος, σε στάση,
η ψυχή του , το είναι του, κινείται με το σώμα ως όχημα και δοκιμάζεται"! Και στη σελ.31 "... ο πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός σε στάση με το γαλάζιο σώμα"! ῾..δηλαδή μπορεί να είσαι κάπου , σε κώμα, σε στάσηκαι στον εγκέφαλο το βιολογικό μας σώμα (το υλικό
σώμα), που ζούμε μέσω ηλεκτρικών σημάτων να νομίζεις οτι τρέχεις, οτι κάνεις οτιδήποτε"! βλ. ταινία AVATAR, επίσης το θεωρητικό πλαίσιο της ιωδουϊστικής φιλοσοφίας της Yoga! Σελ.32,33 οι "Δύο επιλογές"
σελ. 22 Θεολόγοι=προωθητές της "τρομακτικής γιαχβεδιστικής εβραιοκεντρικής
θρησκείας".
σελ 23 Η Χριστιανική θρησκεία, κατ 'ουσίαν εβραιοκεντρική! Δεν αποκαλύπτει το όνομα του Διαβόλου, ότι είναι Αρχάγγελος με το όνομα Σαμαέλ του γένους Οφανίμ!
σελ.27 Ο Μ.Α.Τ.Σ των Μασόνων είναι ο Σατανάς!
Αυτό μόνο προβοκατόρικη ανάμιξη σωστού-λάθους, με προφανή στόχο μπορεί να ονομαστεί!
ΣΕΛ. 28-29 Ο Σωκρτάτης ο Πλάτων , το ... εβραϊκὀ Zohar λένε την αλήθεια! Η Εκκλησία όχι! Μάλιστα αποκρύβει τις αληθινές υποσχέσεις του Χριστού!


Εκτύπωση   Email